“He doesn’t love me” song

如果…我喜欢你…

第一次见面的地方…

我会在那里等你…

“Vậy mà tôi còn nghĩ trong lòng anh ấy chắc cũng quan tâm tôi

Và sâu thẩm trong trái tim anh ấy tôi cũng đặc biệt như vậy

Cho nên tôi vẫn luôn tin rằng rồi có ngày anh ấy sẽ yêu tôi

Nhưng giờ đây tôi nghĩ mình đã sai rồi

Anh ấy không yêu tôi

Nên mới cố tình tỏ vẻ mập mờ”

Repost from Cáp Shynk <3

4 thoughts on ““He doesn’t love me” song

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s