[17 Mar] Diary #6 – Exhausted !

Giày cao gót. Đi. Đứng. Đợi. Chưa hết. Mai. 3h sáng. Chuẩn bị. Rước dâu. Tạch tạch tạch. Cưới hỏi. VN. Rườm rà quá. May. Có 1 chị. Mợ. 12h đêm. NGỦ. GẤP !!!

One thought on “[17 Mar] Diary #6 – Exhausted !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s