[23 Mar] 60+ Earth Hour

Turn off the light
Light up the candle
WTF ?
@.@
Tắt đèn thắp nến.
Vãi các bạn !
.
earth_hour_is_not_turn_off_lights_and_burn_candles.
Mà đi hưởng ứng phong trào bảo vệ trái đất thì tiết kiệm nhiên liệu bằng cách đi chung xe hay đi xe đạp hộ cái.
Cả 1 đoàn mang áo 60+ từ trần phú rẽ qua nhà mình vừa đi vừa cười inh ỏi, mỗi người một xe chạy như đúng rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s