[24 May] Diary #20 – *bíp*

Ôi vãi cả nhà  !!!!!!!! щ(ಥДಥщ)
HẠNH PHÚC VÃI THỊ MẦU VÃI CHÍ PHÈO VÃI TẤT THẨY NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH. CĂN NHÀ THỨ 2 Ở SING MỚI ĐÓNG CỌC ĐÃ BỊ THUÊ MẤT !!!!!!!!!!!!!!!! TRỜI ƠI LÀ TRỜI CUỘC ĐỜI NÀY SAO LẠI CÓ THỨ MANG TÊN “BẤT CÔNG” VÃI ĐẠN THẾ HẢ GIỚI o(╥﹏╥)o Cuộc đời sinh viên xa nhà chưa gì đã đầy ắp éo le  để rồi đè bẹp đi biết bao khát vọng và hoài bão trước mắt của thanh niên cầu tiến vậy :-< Thôi giờ con chỉ cầu sao có cái chỗ nào đó cho con hạ được cái mông xuống mỗi khi đêm về là con mãn nguyện rồi. Ông trời chi nhánh Sing ơi ? Ông có hiểu tiếng Việt không hay để con nói Singlish lah~ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s