[15 june] Diary #33 – Oh my lap !

Ôi con ghẻ của tôi, cục gạch thứ 3 sau đt và máy ảnh của tôi T.T hậu quả back up dữ liệu lên ổ ảo suốt 3 ngày là ẻm đã tự dưng tắt ngúm hem lý do. À cũng có xí lý do nho nhỏ là quên béng mất để ẻm lên giường suốt. Chắc nóng quá hết xí quách giờ back up còn chưa xong mà đã phải cài win lại ẻm :(((((( đời nhọ nồi ghê. Giờ đang phải sống nhờ vào con non-cục gạch phone qua ngày. Tạm thời chờ ông anh rể fix lại cái máy trong ít hôm. Ôi cả tấn dữ liệu của tôi. Ổ D,E gì hết sạch nên lưu cả đống bên C. Cài lại win là con tim em như chết đi 1 nửa :'(

6 thoughts on “[15 june] Diary #33 – Oh my lap !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s